Stikkordet er: behagelig

Når man er så mye på farten som moderne artister er i dag sier det seg selv at det er viktig at man har klær som man kan trives i og som kjennes behagelige å ha på. Klærne skal imidlertid også passe inn i det imaget man har valgt seg, både på scenen og når man ferdes blant offentligheten på gater og torg. De fleste artister ønsker å synes. Dette er nesten en forutsetning for å kunne skape seg det varemerket man vil etablere, som igjen er en forutsetning for å bli en attraktiv artist som blir sett og hørt. Et grep som kombinerer ønsket om behagelige klær og ønsket om å bli lagt merke til er å velge store klær. Dette kan ofte være lekre klær, men som helt åpenbart er noen størrelser for store, eller som er sydd om for å skape inntrykk av volum. Store klær er et gjennomgangstema for mange artister. Ikke sjelden benyttes kombinasjonen store klær og naken hud for å vekke oppmerksomhet. Trenden er like klar blant menn som blant kvinner og gjør seg gjeldende innen nesten alle musikkgenre og i så godt som alle vestlige land. Men ikke sjelden ser man at det å velge store klær kan oppfattes som et slags statement mot den evig pågående kroppsfikseringen som man er vitne til i dag; klær som skjuler kroppsformen. Det betyr naturligvis ikke at det trenger å være noe i veien med vedkommendes kropp. Bare at man ønsker å fremheve at det er budskapet, personligheten og musikk man vil formidle og at det kan formidles uten å måtte ty til definerte muskler eller naken hud.

24 Jun 2016