Gode skjermvegger øker trivselen og effektiviteten

Det finnes en god del måter for å øke trivselen på arbeidsplassen, og samtidig sørge for at det jobbes bedre, med mindre stress, bråk og avbrytelser. Et enkelt virkemiddel er å installere skillevegger, som fanger opp en del av støyen, og gir den enkelte mindre forstyrrelser og avbrytelser. Selv om skjermvegger ikke er det samme som å gi hver eneste et kontor, bidrar de til å skape en atmosfære som er et kompromiss mellom et eget lukket rom for den enkelte, og muligheten til kontakt og samtale om viktige emner med kolleger. 

Ikke ta knekken på all småprat

Det er viktig at man som sjef ikke har den målsetningen å ta knekken på alt av småprat og sosialt samrøre i arbeidstiden. Ansatte med vennskapsbånd og et sunt arbeidsmiljø jobber nemlig som regel bedre. At man har gode venner på jobben, er som regel en bedre motivasjon til å gå på jobb, enn lønn og stress. Men det er likevel viktig å gi den enkelte arbeidsro og muligheten til å jobbe uten stadige distraksjoner og avbrytelser. 

Adshop.no tilbyr gode og rimelige løsninger

Hos Adshop.no kan man finne et stort utvalg av rimelige skillevegger. Det er viktig å ikke bare tenke på funksjonaliteten, men at man også tar hensyn til at det estetiske. Velger man riktig, blir veggene nemlig bare til fordel for bedriften. De kan faktisk være med på å forskjønne kontoret, og de kan bidra til et penere rom, så lenge man velger passende farger og en god utføring.

3 Feb 2017