Duellen: Røyking eller Damping?

Elektroniske sigaretter er på full frammarsj. Fenomenet har til og med ført til en subkultur, med sin egen sjargong. Brukere av el-sigaretter kaller seg ikke røykere, men dampere. Hva er så forskjellene og likhetene mellom de to? Hva er best?

Mindre helseskadelig

Bruken av el-sigaretter har økt så hurtig at forskermiljøene sliter litt med å holde følge. Siden elektroniske sigaretter fortsatt leverer nikotin, som de fleste er enige om at ikke er bra for helsen, vil mange leger og forskere ha visse forbehold før de velger å anbefale bruk av el-sigaretter. Likevel vil de aller fleste ville anbefale el-sigaretter, om alternativet er å fortsette å røyke. Dette henger sammen med at vanlige sigaretter inneholder tjære, og utallige andre stoffer som er mye mer helseskadelige enn nikotinen i seg selv. Disse stoffene vil dampere ikke få i seg. En undersøkelse foretatt av Britiske helsemyndigheter i 2015, konkluderte med at bruk av el-sigaretter er hele 95% mindre helseskadelig enn vanlige sigaretter.

Mer sosialt akseptert

Røykeloven ble innført i 2004, og kun et fåtall av oss lengter tilbake til tiden før. Den gammeldagse sigaretten presses ut av stadig flere arenaer, både av lovverk og av sosiale normer. Folk flest vil imidlertid være mer tolerante overfor elektroniske sigaretter, siden de gir betydelig mindre lukt og er et mye mer skånsomt alternativ for omgivelsene. 

Penger spart

På grunn av de store helseskadene er tobakk sterkt avgiftsbelagt i Norge. Det er derfor ikke uvanlig for røykere å bokstavelig talt svi av utallige tusenlapper hver måned. Kostnadene ved å bruke el-sigaretter vil variere noe, avhengig av hva slags leverandør og produkter som velges. For å få en rask oversikt, kan blant annet nettsiden el-sigaretter være til hjelp. Det vil nok for de fleste, uansett hva som velges, være et betydelig rimeligere alternativ.

4 Sep 2016